Close

Stiftelsens historia

Willinska Stiftelsen har sitt ursprung i den Willinska Fattigfriskolan som grundades år 1767.

Fattighuspredikanten Johannes Willin startade en skola med 17 barn på Stampen i Göteborg, som blev Göteborgs första egentliga folkskola. Efter hand utökades verksamheten och 1827 var antalet elever 611.

På 1880-talet övertog kommunen ansvaret för skolundervisningen. Då hade under årens lopp över 10 000 barn fått gratis undervisning i Willinska skolan. Kvar i Willinska skolan blev den s.k. slöjdavdelningen. Denna var ett internat med hel försörjning för 30 pojkar i åldern 12-15 år, vilka under 3 år fick undervisning i såväl bokliga ämnen som trä- och metallslöjd.1945 upphörde skolverksamheten, som alltså hade bedrivits sedan 1767, fyra år innan Gustav III blev Sveriges kung.

Idag har stiftelsen till ändamål att för barn och ungdom från Göteborg främja vård och uppfostran eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. Bidrag kan även lämnas till studerande från Göteborg vid Jordhammars maskin- och lantbruksskola eller annan skola med motsvarande verksamhet.
Willinska Fattigfriskolan

Willinska skolan vid Stampgatan i början av 1900-talet

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan, accepterar du hur vi använder cookies.