Close

Stiftelsens historia

Willinska stiftelsen & Stiftelsen Göteborgs arbetsstugor

Stiftelsens tillkomst och historia

Willinska Stiftelsen har sitt ursprung i den Willinska Fattigfriskolan som grundades år 1767. Fattighuspredikanten Johannes Willin startade en skola med 17 barn på Stampen i Göteborg, som blev Göteborgs första egentliga folkskola. Efter hand utökades verksamheten och 1827 var antalet elever 611.

På 1880-talet övertog kommunen ansvaret för skolundervisningen. Då hade under årens lopp över 10 000 barn fått gratis undervisning i Willinska skolan. Kvar i Willinska skolan blev den s.k. slöjdavdelningen. Denna var ett internat med hel försörjning för 30 pojkar i åldern 12-15 år, vilka under 3 år fick undervisning i såväl bokliga ämnen som trä- och metallslöjd.

1945 upphörde skolverksamheten, som alltså hade bedrivits sedan 1767, fyra år innan Gustav III blev Sveriges kung.

Idag har stiftelsen till ändamål att för barn och ungdom från Göteborg främja vård och uppfostran eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. Bidrag kan även lämnas till studerande från Göteborg vid Jordhammars maskin- och lantbruksskola eller annan skola med motsvarande verksamhet. 

Willinska Fattigfriskolan

              Willinska skolan vid Stampgatan i början av 1900-talet

Its almost as if omega replica sale made the strap themselves because it is perfectly designed to replace the metal bracelet that replica watches sale butts up against the case of the rolex replica uk watch. Opting for the tang buckle, I thank the guys for the cool strap and fake tag heuer then make my way back out into the heat. On my way to that nights venue, I realize I would rather have my panerai replica sale clasp on the strap. I call the guys at Element in Time and panerai replica sale tells me no problem. Just come on back and cartier replica sale hell take care of it. Now thats service!