Close

Frågor och svar

Stiftelserna vänder sig till barn och ungdomar i och från Göteborg. För barnfamiljer innebär det att barnen skall bo i Göteborg med omnejd.

För studerande innebär det att personen skall vara uppvuxen i Göteborg med omnejd. 

Nej, ansökan kan endast göras via stiftelsens ansökningssystem.

Sökande kan endast erhålla bidrag vid ett tillfälle under året. Detta gäller samtliga kategorier.

Ja, tänk på att bidrag lämnas i första hand till studier där studiemedel från CSN inte är möjligt eller är otillräckliga.

För familjer med mycket begränsad ekonomi kan bidrag sökas för barns uppfostran och omvårdnad.

Ja, det är möjligt att söka för detta. Beskriv vad det är för aktivitet och på vilket sätt det är viktigt och utvecklande för ditt barn.

Undantag görs endast för ekonomiskt behövande barnfamiljer.

Ta kontakt med stiftelsen för mer information, se under fliken ”Kontakt”.

Bidrag kan lämnas för kurser, studier och utbildningar som inte ryms i den vanliga skolgången.

Studierna kan vara både i och utanför Sverige. Det kan vara allt från en kortare kurs till studier som sträcker sig över ett helt läsår.

Ja, ideella föreningar, skolklasser och liknande kan söka för aktiviteter, skolresor, läger, projekt mm.

Nej, tyvärr kan stiftelsen inte längre ge bidrag till förskoleverksamhet på grund av skattetekniska skäl.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan, accepterar du hur vi använder cookies.