Close

Välkommen till Willinska Stiftelsen och Stiftelsen Göteborgs Arbetsstugor


Willinska Stiftelsen har hjälpt Göteborgs unga sedan 1767, då Willinska fattigfriskolan bildades av Fattighuspredikaten Johannes Willin

Idag verkar stiftelsen för ändamålet genom att dela ut bidrag för att främja utbildning, vård och uppfostran till barn och ungdomar från Göteborg med omnejd. Bidrag lämnas både till privatpersoner och till organisationer. Barn och ungdomar kan söka bidrag för utbildning och eget lärande. Skolor och föreningar som arbetar med barn och ungdomar i Göteborg med omnejd kan söka bidrag för sin verksamhet. Vidare lämnas bidrag till ekonomiskt behövande barnfamiljer boende i Göteborg med omnejd.

Läs mer om stiftelsen

Aktuellt från stiftelsen

Nyheter och aktuell information

Ansökningskategorier

Willinska stiftelsen delar ut medel till förmån för barn och ungdomar i Göteborgstrakten inom dessa kategorier

Studerande

Studerande barn och ungdomar som är uppvuxna i Göteborg med omnejd. Bidrag kan lämnas till grundskolestudier, gymnasiestudier samt eftergymnasiala utbildningar i och utanför Sverige. Bidrag kan även lämnas till studerande från Göteborg vid Jordhammars maskin- och lantbruksskola eller annan skola med motsvarande verksamhet. 

Läs mer och ansök
Omvårdnad och uppfostran

Ekonomiskt behövande barnfamiljer från Göteborg med omnejd kan ansöka om bidrag för hemmavarande barns omvårdnad och uppfostran

Läs mer och ansök
Institutioner, skolor och organisationer

Icke vinstdrivande föreningar, organisationer och institutioner kan söka stöd för verksamheter som riktar sig till Göteborgs barn och ungdomar.

Läs mer och ansök
Its almost as if omega replica sale made the strap themselves because it is perfectly designed to replace the metal bracelet that replica watches sale butts up against the case of the rolex replica uk watch. Opting for the tang buckle, I thank the guys for the cool strap and fake tag heuer then make my way back out into the heat. On my way to that nights venue, I realize I would rather have my panerai replica sale clasp on the strap. I call the guys at Element in Time and panerai replica sale tells me no problem. Just come on back and cartier replica sale hell take care of it. Now thats service!