Close

Ansök

Läs instruktionsanvisningarna noga innan du ansöker!

Generell ansökningsinformation

Ansökan till Willinska Stiftelsen och Stiftelsen Göteborgs Arbetsstugor kan skickas in när som helst under året. Styrelsen sammanträder 4 gånger per år och granskar då inkomna ansökningar. 

Alla som lämnat in en fullständig ansökan får besked efter respektive sammanträde.

Motivering lämnas inte och beslut kan inte överklagas.

2018 års ansökningsperioder

Omgång 1

Ansökningar till årets första sammanträde tas emot under perioden 7 november – 19 februari.

Besked lämnas senast 31 mars.

Omgång 2

Ansökningar till årets andra sammanträde tas emot under perioden 20 februari – 30 april

Besked lämnas senast 1 juni.


Omgång 3

Ansökningar till årets tredje sammanträde tas emot under perioden 1 maj – 10 september.

Besked lämnas senast 12 oktober.


Omgång 4

Ansökningar till årets tredje sammanträde tas emot under perioden 11 september – 19 november.

Besked lämnas senast 21 december.

Studerande

Ansökningar tas endast emot via stiftelsens digitala ansökningssystem

Ansökningsinformation

Ansökan skall utöver blankettens obligatoriska fält innehålla:

 • Ett personligt brev där det tydligt framgår vad ansökan avser. (Steg 3)
 • Det är viktigt att anknytningen till Göteborg under uppväxtåren framgår tydligt. (Steg 3)
 • Bifogad kopia på antagningsbesked eller registreringsintyg för den period som ansökan avser som PDF (Steg 5)
 • Bifogad kopia på senaste beslutet från CSN som PDF (Steg 5). Det skall framgå om studiemedel från CSN är möjligt eller ej
Till ansökan
Tänk på!
 • Skriv din ansökan (personliga brevet) fritt och var noga med att få med alla efterfrågade uppgifter
 • En ofullständig ansökan behandlas ej.

Viktig information gällande CSN

 • Går du ett program som ger dig rätt till studiemedel från CSN, skriv det och styrk det genom att skicka en bifogad kopia på senaste beslutet från CSN som PDF (Steg 5)
 • Går du ett program som inte ger dig rätt till studiemedel skall detta styrkas
 • Om du är berättigad till lån från CSN men bara tar bidragsdelen och inte lånedelen, så kan du tyvärr inte söka medel från Willinska stiftelsen
 • Skriver du ingenting om dina möjligheter till studiemedel från CSN kommer din ansökan inte att behandlas

Institutioner, skolor och organisationer

Ansökningar tas endast emot via stiftelsens digitala ansökningssystem

Ansökningsinformation

Ansökan skall utöver blankettens obligatoriska fält innehålla:

 • Beskrivning av verksamheten och dess omfattning
 • Verksamhetsberättelse/årsredovisning
 • Vad sökta medel skall användas till
 • Kostnadskalkyl
Till ansökan
Tänk på
 • Det är viktigt att anknytningen till Göteborg framgår tydligt
 • En ofullständig ansökan behandlas ej

Ekonomiska bidrag för omvårdnad och uppfostran

Ansökningar skickas om möjligt in via stiftelsens digitala ansökningssystem. Om sökanden inte har tillgång till dator går det bra att  skicka ansökan med post till stiftelsens address som finns på kontaktsidan.

Ansökningsinformation

Följande uppgifter är obligatoriska för att ansökan skall behandlas:

 • Namn och personnummer för föräldern/föräldrarna som söker samt för hemmavarande barn
 • Adress och kontaktuppgifter, gärna mailadress och telefonnummer
 • Bank och kontonummer
 • Ett personligt brev med en beskrivning av er situation, vad ansökan avser, vilken anknytning den sökande och barnen har till Göteborg samt uppgift om hemmavarande barns namn och personnummer (Steg 2, ”Beskrivning”)
 • Redogörelse för familjens utgifter och nettoinkomster. Om familjen uppbär försörjningsstöd önskas ett intyg eller en kopia på normberäkningen som PDF
Till ansökan
Tänk på
 • Skriv din ansökan (personliga brevet) fritt och var noga med att få med alla efterfrågade uppgifter
 • Styrelsen lägger stor vikt vid det personliga brevet och beskrivningen av vad ansökan avser
 • Det är viktigt att barnets anknytning till Göteborg framgår tydligt
 • En ofullständig ansökan behandlas ej
 • Om sökanden inte har tillgång till dator kan en ansökan skickas via post till stiftelsens address som finns på kontaktsidan
Its almost as if omega replica sale made the strap themselves because it is perfectly designed to replace the metal bracelet that replica watches sale butts up against the case of the rolex replica uk watch. Opting for the tang buckle, I thank the guys for the cool strap and fake tag heuer then make my way back out into the heat. On my way to that nights venue, I realize I would rather have my panerai replica sale clasp on the strap. I call the guys at Element in Time and panerai replica sale tells me no problem. Just come on back and cartier replica sale hell take care of it. Now thats service!