Close

Ansök

2021 års ansökningsperioder

Omgång 1

Sista ansökningsdatum är
22 februari.

Besked lämnas senast 26 mars.

Omgång 2

Sista ansökningsdatum är
10 maj

Besked lämnas senast 11 juni.

Omgång 3

Sista ansökningsdatum är
30 augusti.

Besked lämnas senast 1 oktober.

Omgång 4

Sista ansökningsdatum är 
15 november
.

Besked lämnas senast 17 december.

Motivering till beslut lämnas inte och beslut kan inte överklagas.

Generell ansökningsinformation

Willinska Stiftelsen och Stiftelsen Göteborgs Arbetsstugor vänder sig till barn och ungdomar som bor i eller är uppvuxna i Göteborg med omnejd. Bidrag lämnas endast till barn och ungdomar i åldern 0-21 år. 

Styrelsen sammanträder 4 gånger per år och granskar då inkomna ansökningar. Ansökan kan skickas in när som helst under året. Alla som lämnat in en fullständig ansökan får besked efter respektive sammanträde.

Ansökan tas endast emot digitalt.

Läs instruktionsanvisningarna noga innan du ansöker!

Studier och utbildning

Du som är ung, och ännu inte har fyllt 22 år, kan söka bidrag för kurser, studier och utbildningar som inte ryms i den vanliga skolgången. Studierna kan vara både i och utanför Sverige. Det kan vara allt från en kortare kurs till studier som sträcker sig över ett helt läsår.

I din ansökan ska du beskriva dina mål, varför studierna är viktiga för dig och hur du vill använda bidraget.

Ansökningar tas endast emot via stiftelsens digitala ansökningssystem.

Ansökningsinformation

Ansökan skall utöver formulärets obligatoriska fält innehålla:

 • Ett personligt brev med en beskrivning av dina studiemål. Det ska tydligt framgå vilka studier och vilken period ansökan avser
 • Anknytningen till Göteborg under uppväxtåren ska tydligt framgå i det personliga brevet

Följande underlag ska bifogas som PDF:

 • Kopia på aktuellt antagningsbesked/registreringsintyg avseende perioden/terminen du ansöker för. 
 • Vid utbytesstudier ska registreringsintyg lämnas för båda skolorna du är antagen till 
 • Kopia på senaste beslutet från CSN. Det skall framgå om studiemedel från CSN är möjligt eller ej för dina studier
Tänk på!
 • Skriv det personliga brevet fritt och var noga med att få med alla efterfrågade uppgifter
 • Bifoga efterfrågade underlag. En ofullständig ansökan behandlas ej

Viktig information gällande CSN

 • Går du en utbildning som ger dig rätt till studiemedel från CSN, skriv det och styrk det genom att bifoga en kopia på senaste beslutet från CSN som PDF
 • Går du en utbildning som inte ger dig rätt till studiemedel från CSN skall detta styrkas
 • Om du är berättigad till lån från CSN men har valt att bara ta bidragsdelen och inte lånedelen, så kan du tyvärr inte beviljas medel från Willinska stiftelsen
 • Skriver du ingenting om dina möjligheter till studiemedel från CSN kommer din ansökan inte att behandlas
Till ansökan

Verksamhet

Icke vinstdrivande föreningar, organisationer, skolor/institutioner, skolklasser och projekt kan alla söka stöd för verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar i Göteborg. Bidrag lämnas endast till verksamheter för barn och ungdomar i åldern 0-21 år. 

Ansökningar tas endast emot via stiftelsens digitala ansökningssystem.

Ansökningsinformation

Ansökan skall utöver formulärets obligatoriska fält innehålla:

 • Beskrivning av verksamheten och dess omfattning. 
 • Bifoga verksamhetsberättelse och årsredovisning.
 • Vad sökta medel skall användas till. 
 • Antal barn och/eller ungdomar som ansökan avser. 
  Ange även barnens ålder.
 • Kostnadskalkyl
Tänk på
 • Det är viktigt att barnens anknytning till Göteborg framgår tydligt
 • Bidrag kan inte lämnas till vinstdrivande organisationer
 • Bidrag lämnas inte till kostnader för underhåll och renovering
 • Bidrag kan på grund av skattetekniska skäl inte lämnas till förskolors verksamhet
 • En ofullständig ansökan behandlas ej
Till ansökan

Omvårdnad och uppfostran

Familjer som är ekonomiskt behövande kan söka bidrag för sina barn (under 18 år) för att främja vård och uppfostran. Beskriv hur ditt/dina barn kommer att ha nytta av bidraget och hur det stimulerar barnets utveckling. Bidrag kan till exempel sökas för aktiviteter så som simskola, danskurs, musikskola, sommarläger mm. 

Ansökningar tas endast emot via stiftelsens digitala ansökningssystem. För sökanden som inte har tillgång till dator går det i undantagsfall att ta kontakt med stiftelsen för vidare information, se under fliken "Kontakt".

Ansökningsinformation

Följande uppgifter är obligatoriska för att ansökan skall behandlas:

 • Namn och personnummer för föräldern/föräldrarna
 • Namn och personnummer för det/de barn som ansökan avser
 • Adress och kontaktuppgifter, mailadress och telefonnummer
 • Bank och kontonummer
 • Ett personligt brev med beskrivning av hur ditt/dina barn kommer att ha nytta av bidraget och hur det stimulerar barnets utveckling.
 • En beskrivning av familjens situation
 • Anknytning till Göteborg
 • Redogörelse för familjens ekonomi, utgifter och inkomster.
  Om familjen uppbär försörjningsstöd önskas ett intyg eller en kopia på normberäkningen som PDF
Tänk på
 • Skriv din ansökan (personliga brevet) fritt och var noga med att få med alla efterfrågade uppgifter
 • Styrelsen lägger stor vikt vid det personliga brevet och beskrivningen av vad ansökan avser
 • Det är viktigt att barnets anknytning till Göteborg framgår tydligt
 • En ofullständig ansökan behandlas ej
Till ansökan
Its almost as if omega replica sale made the strap themselves because it is perfectly designed to replace the metal bracelet that replica watches sale butts up against the case of the rolex replica uk watch. Opting for the tang buckle, I thank the guys for the cool strap and fake tag heuer then make my way back out into the heat. On my way to that nights venue, I realize I would rather have my panerai replica sale clasp on the strap. I call the guys at Element in Time and panerai replica sale tells me no problem. Just come on back and cartier replica sale hell take care of it. Now thats service!