Close

Ansök

Läs instruktionsanvisningarna noga innan du ansöker!

Generell ansökningsinformation

Ansökan till Willinska Stiftelsen och Stiftelsen Göteborgs Arbetsstugor kan skickas in när som helst under året. Styrelsen sammanträder 4 gånger per år och granskar då inkomna ansökningar. 

Ansökan tas endast emot digitalt via länk vid respektive kategori.

Stiftelserna vänder sig till barn och ungdomar som bor i eller är uppvuxna i Göteborg med omnejd.

Bidrag lämnas endast till barn och ungdomar i åldern 0-21 år. 

Alla som lämnat in en fullständig ansökan får besked efter respektive sammanträde.

Motivering lämnas inte och beslut kan inte överklagas.

2019 års ansökningsperioder

Omgång 1

Ansökningar till årets första sammanträde tas emot under perioden 20 november – 25 februari.

Besked lämnas senast 29 mars.

Omgång 2

Ansökningar till årets andra sammanträde tas emot under perioden 26 februari – 29 april

Besked lämnas senast 31 maj.


Omgång 3

Ansökningar till årets tredje sammanträde tas emot under perioden 30 april – 9 september.

Besked lämnas senast 11 oktober.


Omgång 4

Ansökningar till årets tredje sammanträde tas emot under perioden 10 september – 11 november.

Besked lämnas senast 13 december.


Studerande

Bidrag kan lämnas för grundskolestudier, gymnasiestudier och eftergymnasiala studier. Bidrag lämnas i första hand till studier där studiemedel från CSN inte utgår eller är otillräckliga. Sökanden får inte ha fyllt 22 år vid sista datum för ansökan.

Ansökningar tas endast emot via stiftelsens digitala ansökningssystem

Ansökningsinformation

Ansökan skall utöver blankettens obligatoriska fält innehålla:

 • Ett personligt brev med en beskrivning av dina studiemål. Det ska tydligt framgå vilka studier ansökan avser (Steg 3)
 • Anknytningen till göteborg under uppväxtåren ska tydligt framgå (Steg 3)
 • Vid utbytesstudier ska båda skolorna du är antagen till framgå tydligt
 • Bifoga kopia på antagningsbesked från aktuell skola för den period som ansökan avser som PDF (Steg 5)
 • Bifoga kopia på senaste beslutet från CSN som PDF. Det skall framgå om studiemedel från CSN är möjligt eller ej (Steg 5)
Till ansökan
Tänk på!
 • Skriv din ansökan (personliga brevet) fritt och var noga med att få med alla efterfrågade uppgifter
 • En ofullständig ansökan behandlas ej
 • Stiftelsen riktar sig till barn och ungdomar, 0-21 år, från Göteborg med omnejd

Viktig information gällande CSN

 • Går du en utbildning som ger dig rätt till studiemedel från CSN, skriv det och styrk det genom att bifoga en kopia på senaste beslutet från CSN som PDF (Steg 5)
 • Går du en utbildning som inte ger dig rätt till studiemedel från CSN skall detta styrkas
 • Om du är berättigad till lån från CSN men har valt att bara ta bidragsdelen och inte lånedelen, så kan du tyvärr inte beviljas medel från Willinska stiftelsen
 • Skriver du ingenting om dina möjligheter till studiemedel från CSN kommer din ansökan inte att behandlas

Organisationer, institutioner och skolor

Organisationer, institutioner, föreningar, skolor, skolklasser och projekt kan alla söka bidrag. Bidrag lämnas endast till verksamheter för barn och ungdomar i ålder 0-21 år.

Ansökningar tas endast emot via stiftelsens digitala ansökningssystem

Ansökningsinformation

Ansökan skall utöver blankettens obligatoriska fält innehålla:

 • Beskrivning av verksamheten och dess omfattning. 
 • Bifoga verksamhetsberättelse och årsredovisning.
 • Vad sökta medel skall användas till. 
 • Antal barn och/eller ungdomar som ansökan avser.  Ange även ålder.
 • Kostnadskalkyl
Till ansökan
Tänk på
 • Det är viktigt att anknytningen till Göteborg framgår tydligt
 • En ofullständig ansökan behandlas ej
 • Bidrag kan inte lämnas till vinstdrivande organisationer
 • Bidrag lämnas inte till kostnader för underhåll och renovering
 • Bidrag kan på grund av skattetekniska skäl inte lämnas till förskolors verksamhet

Ekonomiska bidrag för omvårdnad och uppfostran

Ansökningar tas endast emot via stiftelsens digitala ansökningssystem. För sökanden som inte har tillgång till dator går det i undantagsfall att ta kontakt med stiftelsen. Se under fliken "Kontakt".

Ansökningsinformation

Följande uppgifter är obligatoriska för att ansökan skall behandlas:

 • Namn och personnummer för föräldern/föräldrarna
 • Namn och personnummer för hemmavarande barn
 • Adress och kontaktuppgifter, gärna mailadress och telefonnummer
 • Bank och kontonummer
 • Ett personligt brev med en beskrivning av er situation, vad ansökan avser (Steg 2, ”Beskrivning”)
 • Anknytning till Göteborg (Steg 2, ”Beskrivning”)
 • Redogörelse för familjens utgifter och nettoinkomster. Om familjen uppbär försörjningsstöd önskas ett intyg eller en kopia på normberäkningen som PDF
Till ansökan
Tänk på
 • Skriv din ansökan (personliga brevet) fritt och var noga med att få med alla efterfrågade uppgifter
 • Styrelsen lägger stor vikt vid det personliga brevet och beskrivningen av vad ansökan avser
 • Det är viktigt att barnets anknytning till Göteborg framgår tydligt
 • En ofullständig ansökan behandlas ej
Its almost as if omega replica sale made the strap themselves because it is perfectly designed to replace the metal bracelet that replica watches sale butts up against the case of the rolex replica uk watch. Opting for the tang buckle, I thank the guys for the cool strap and fake tag heuer then make my way back out into the heat. On my way to that nights venue, I realize I would rather have my panerai replica sale clasp on the strap. I call the guys at Element in Time and panerai replica sale tells me no problem. Just come on back and cartier replica sale hell take care of it. Now thats service!