Close

Ansök

Läs instruktionsanvisningarna noga innan du ansöker!

Generell ansökningsinformation

Ansökan till Willinska Stiftelsen och Stiftelsen Göteborgs Arbetsstugor kan skickas in när som helst under året. Styrelsen sammanträder 4 gånger per år och granskar då inkomna ansökningar. 

Alla som lämnat in en fullständig ansökan får besked efter respektive sammanträde.

Motivering lämnas inte och beslut kan inte överklagas.

2017 års ansökningsperioder

Omgång 1

Alla ansökningar som lämnas in till stiftelsen under perioden 8 november till 27 februari behandlas vid årets första sammanträde.

Besked lämnas senast 24 april.

Omgång 2

Alla ansökningar som lämnas in till stiftelsen under perioden 28 februari till 24 april behandlas vid årets andra sammanträde.

Besked lämnas senast 11 september.

Omgång 3

Alla ansökningar som lämnas in till stiftelsen under perioden 25 april till 11 september behandlas vid årets tredje sammanträde.

Besked lämnas senast 6 november.

Omgång 4

Alla ansökningar som lämnas in till stiftelsen under perioden 12 september till 6 november behandlas vid årets fjärde sammanträde.

Besked lämnas senast 15 december.

Studerande

Ansökningar tas endast emot via stiftelsens digitala ansökningssystem

Ansökningsinformation

Ansökan skall utöver blankettens obligatoriska fält innehålla:

 • Ett personligt brev där det tydligt framgår
   vad ansökan avser samt vilken 
  anknytning den sökande har till Göteborg. Det skall också framgå om studiemedel från CSN är möjligt eller ej. (Steg 3)
 • Bifogad kopia på antagningsbesked eller registreringsintyg för den period som ansökan avser som PDF (Steg 5)
 • Bifogad kopia på senaste beslutet från CSN som PDF (Steg 5)


Till ansökan
Tänk på!
 • Skriv din ansökan (personliga brevet) fritt och var noga med att få med alla efterfrågade uppgifter
 • Styrelsen lägger stor vikt vid det personliga brevet och beskrivningen av vad ansökan avser.
 • Det är viktigt att anknytningen till Göteborg under uppväxtåren framgår tydligt.
 • För studier i Sverige med möjlighet till CSN-stöd ges inget bidrag
 • En ofullständig ansökan behandlas ej.

Institutioner, skolor och organisationer

Ansökningar tas endast emot via stiftelsens digitala ansökningssystem

Ansökningsinformation

Ansökan skall utöver blankettens obligatoriska fält innehålla:

 • Beskrivning av verksamheten och dess omfattning. 
 • Verksamhetsberättelse/årsredovisning.
 • Vad sökta medel skall användas till.
 • Kostnadskalkyl


Till ansökan
Tänk på

Ansökan skall utöver blankettens obligatoriska fält innehålla:

 • Beskrivning av verksamheten och dess omfattning
 • Vad sökta medel skall användas till
 • Kostnadskalkyl
 • Det är viktigt att anknytningen till Göteborg framgår tydligt
 • En ofullständig ansökan behandlas ej

Ekonomiska bidrag för omvårdnad och uppfostran

Ansökningar skickas om möjligt in via stiftelsens digitala ansökningssystem. Om sökanden inte har tillgång till dator går det bra att  skicka ansökan med post till stiftelsens address som finns på kontaktsidan.

Ansökningsinformation

Följande uppgifter är obligatoriska för att ansökan skall behandlas:

 • Namn och personnummer för föräldern/föräldrarna som söker samt för hemmavarande barn.
 • Adress och kontaktuppgifter, gärna mailadress och telefonnummer.
 • Bank och kontonummer.
 • Ett personligt brev med en beskrivning av er situation, vad ansökan avser, vilken anknytning den sökande och barnen har till Göteborg samt uppgift om hemmavarande barns namn och personnummer. (Steg 2, ”Beskrivning”)
 • Redogörelse för familjens utgifter och nettoinkomster.  Om familjen uppbär försörjningsstöd önskas ett intyg eller en kopia på normberäkningen som PDF.


Till ansökan
Tänk på
 • Skriv din ansökan (personliga brevet) fritt och var noga med att få med alla efterfrågade uppgifter.
 • Styrelsen lägger stor vikt vid det personliga brevet och beskrivningen av vad ansökan avser.
 • Det är viktigt att barnets anknytning till Göteborg framgår tydligt.
 • En ofullständig ansökan behandlas ej.
 • Om sökanden inte har tillgång till dator kan en ansökan skickas via post till stiftelsens address som finns på kontaktsidan.
Its almost as if omega replica sale made the strap themselves because it is perfectly designed to replace the metal bracelet that replica watches sale butts up against the case of the rolex replica uk watch. Opting for the tang buckle, I thank the guys for the cool strap and fake tag heuer then make my way back out into the heat. On my way to that nights venue, I realize I would rather have my panerai replica sale clasp on the strap. I call the guys at Element in Time and panerai replica sale tells me no problem. Just come on back and cartier replica sale hell take care of it. Now thats service!